Strona WWWPosiadamy sklepy w
Opolu, Strzelcach Opolskich i Grodkowie

Zasady refundacji

NFZ - Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze opiera się na rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.08.2009r. Jest to m.in. szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego pacjenta, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.

Kto i jak może uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia? Wyjaśnimy to w 3 Krokach.

KROK 1: Każdy pacjent objęty ubezpieczeniem zdrowotnym ZUS lub posiadacz Unijnej Kartu Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) może udać się do lekarza po zlecenie (wniosek) na dowolne zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Lekarze posiadający takie uprawnienia to: specjaliści ortopedii, chirurgii, neurologii i reumatologii. Lekarz pierwszego kontaktu (POZ) może wystawić zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze m.in.: balkonik, materac przeciwodleżynowy, kule, trójnóg, czwórnóg, laski czy pieluchomajtki dla dorosłych.

KROK 2: Z wypisanym zleceniem pacjent udaje się do swojego Wojewódzkiego Oddziału NFZ w celu potwierdzenia prawa do refundacji. Odbywa się to w jednym z pomieszczeń Oddziału i zajmuje dosłownie chwilę. (Jeśli ciągle nie wiedzą Państwo gdzie i jak potwierdzić zlecenie, pomożemy!!! – zadzwoń do Nas lub przyjdź do któregoś z naszych SKLEPÓW MEDYCZNYCH).

KROK 3: Każdego pacjenta z potwierdzonym zleceniem zapraszamy do jednego z Naszych sklepów medycznych ORTOACTIV w celu realizacji.

 

PCPR, MOPS: Dofinansowanie do sprzętu refundowanego przez NFZ oraz na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kto i jak może uzyskać dofinansowanie z PCPR/MOPS?

W przypadku braku funduszy na zakup sprzętu ortopedycznego lub potrzeby zakupu sprzętu rehabilitacyjnego którego nie dofinansowuje Narodowy Fundusz Zdrowia, pacjent może udać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ

Jeśli pacjent zakupił już przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, poniósł w związku z tym własne koszty, może starać się o zwrot  zapłaconej kwoty: 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy) oraz 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).

Aby pacjent otrzymał takie dofinansowanie należy złożyć w PCPR/MOPS dokumenty:

 • Ksero zlecenia (wniosku) potwierdzonego przez NFZ.
 • Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy.
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS lub do pobrania na stronie internetowej PCPR).

Jeśli pacjent posiada jeszcze niezrealizowane zlecenie z NFZ , może starć się o dofinansowanie w wysokości:

 • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy);
 • 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).

Pacjent starający się o dofinansowanie PCPR/MOPS musi przygotować dokumenty:

 • Ksero zlecenia (wniosku) potwierdzonego przez NFZ.
 • Fakturę pro forma na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy z najbliższego Sklepu Medycznego Ortoactiv (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ).
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS lub do pobrania na stronie PCPR).
2. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Ten sposób dofinansowania pozwala pacjentowi na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu. Można starać się tu na dofinansowanie do zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego np. mat do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń i domowej rehabilitacji, koncentrator tlenu, sprzętu toaletowego dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych. Pacjent musi złożyć dokumenty takie same jak wyżej oraz zaświadczenie do lekarza specjalisty ze zleceniem i umotywowaniem zakupu. Po przyznaniu dofinansowania pacjent podpsuje umowę z PCPR/MOPS, dokonuje zakupu oraz przedstawia fakturę zakupową w celu przesłania pieniędzy na konto sprzedawcy.

3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.
Ta  forma dofinansowania, która pozwala starać się o dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu.  Dofinansowanie takie dotyczy np. zakupu łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

Aby pacjent mógł otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty jak wyżej, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie przez pacjenta umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie dokumentów zakupu z odroczonym terminem płatności w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Jest to dofinansowanie, które pozwala osobie niepełnosprawnej na przystosowanie miejsca zamieszkania dla własnych potrzeb. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np. „schodołaza”, podnośnika,windy, ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.

Starając się o to dofinansowanie pacjent powinien złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
 • Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
 • Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac budowlanych.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

Po przyznaniu dofinansowania pacjent podpisuje umowę, dokonuje zakupu oraz przedstawia fakturę vat/rachunku z odroczonym terminem płatności, p czym następuje odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.

 

PCPR: AKTYWNY SAMORZĄD - Dofinansownie wózków inw. z napędem elektrycznym  – program „PEGAZ”

Pacjentami uprawnionymi do skorzystania z tego dofinansowania są osoby niepełnosprawne (dorosłe i dzieci), posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń do Nas.

Ortezy dla dorosłych

Wózki inwalidzkie i inne produkty dla dorosłych więcej

Nasze usługi

-sprzedaż sprzętu medycznego

-doradztwo w doborze odpowiedniego zaopatrzenia

-dojazd do domu pacjenta

-fizjoterapia

Nasza oferta↓↓


Bebax ortezka na wrodzone wady stopy dla dzieci
 
 

Fasolka - siedzisko z funkcją zapamiętywania kształtu dla dzieci

 
Zapisz się do newslettera
Pole wymagane